Dejan Branc

  1. Dejan Branc

Dejan Branc

dipl. zn., spec. int. nege in ter.

Dejan Branc je leta 1997 je uspešno zaključil Srednjo zdravstveno šolo na Jesenicah. Pot ga je leta 1997 vodila v Rusijo v Volgograd, kjer je živel in študiral medicino na mednarodnem oddelku medicinske akademije. Leta 2000 se je prepisal na Medicinsko fakulteto v Ljubljani, kjer je nato dokončal 3. letnik, smer splošna medicina. V vmesnem času je opravljal tudi vzgojno-zdravstveno delo in po osnovnih in srednjih šolah izvajal predavanja in delavnice o varni spolnosti. Po prekinitvi študija medicine je delal na Inštitutu za sodno medicino in sodeloval pri številnih projektih. Kot zdravstveni tehnik se je leta 2007 zaposlil na Ortopedski kliniki v Ljubljani, v enoti intenzivne terapije in nege in enoti za postoperacijsko oskrbo v operacijskem bloku klinike. Leta 2018 je diplomiral na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Kasneje se je preselil v Veliko Britanijo v Taunton, Somerset, kjer je po pridobitvi licence in v času pandemije covida-19 začel delati v regijski enoti centralne intenzivne terapije (CIT). S svojimi izkušnjami in požrtvovalnostjo je v National Health Service (NHS) hitro napredoval in se vpisal na podiplomski študij na Univerzi v Oxfordu. Leta 2022 je končal specializacijo iz intenzivne terapije in nege kritično bolnega. V enoti CIT bolnišnice Musgrove Park se neprestano dodatno izobražuje, pridobiva kompetence iz kompleksnih intervencij in je aktivno vpet v številne projekte. Deluje kot član tima za kakovost, centralne venske katetre, med drugim vodi obravnavo ljudi s sladkorno boleznijo. V bližnji prihodnosti ga čakajo novi izzivi v NHS, ostaja pa zavzeto povezan z zdravstveno nego v Sloveniji.