doc. dr. Izidor Mlakar

  1. doc. dr. Izidor Mlakar

doc. dr. Izidor Mlakar

Izidor Mlakar je diplomiral in doktoriral na programu Elektrotehnika na Univerzi v Mariboru v Sloveniji. Trenutno je zaposlen kot znanstveni sodelavec na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Mariboru in vodi dva raziskovalna projekta s področja e-Zdravja, H2020 PERSIST in H2020 HosmartAI ter sodeluje pri raziskovalnem projektu s področja kibernetske varnosti, H2020 PLATINR. Njegovi raziskovalni interesi vključujejo pogovorne agente, analizo in sintezo pogovorne inteligence in obnašanja, koverbalno sinhronizacijo, končni stroji, algoritmi strojnega učenja, globoko učenje, večmodalni dialog, napredni večmodalni vmesniki, internet stvari, pametne zgradbe in pametna mesta.

Izidor Mlakar graduated and received his PhD in electrical engineering from the University of Maribor in Slovenia. He is currently a research associate at the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science at the University of Maribor, leading two research projects in eHealth, H2020 PERSIST and H2020 HosmartAI, and participating in a research project in cybersecurity, H2020 PLATINR. His research interests include conversational agents, analysis and synthesis of conversational intelligence and behaviour, co-verbal synchronisation, final machines, machine learning algorithms, deep learning, multimodal dialogue, advanced multimodal interfaces, Internet of Things, smart buildings, and smart cities.