Ana Polona Mivšek

  1. Ana Polona Mivšek

izr. prof. dr.

Ana Polona Mivšek

Ana Polona Mivšek je prva diplomantka, magistrica in doktorica znanosti na področju babištva v Sloveniji. S svojim delovanjem na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani od leta 2002 neutrudno kroji stroko. Profesionalno pot je začela kot strokovna sodelavka, a že po dveh letih prevzela vodenje oddelka. V 10-letnem obdobju predstojništva je sodelovala pri več obsežnih preoblikovanjih študijskega programa. Bila je pobudnica za ustanovitev babiškega oddelka, katedre in habilitacijskega področja. Magistrski študij v tujini ji je odprl pot v mednarodne vode. Leta 2008 je bila povabljena za plenarno govornico na svetovnem babiškem kongresu, sodelovala je v delovni skupini za izobraževanje v babištvu Mednarodne zveze babic ter je članica uredniškega odbora European Journal of Midwifery. Za dobro stroke babištva se zavzema tudi na nacionalni ravni – deluje v delovnih skupinah Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zbornice – Zveze ter Ministrstva za zdravje RS. Zaveda se, da je babištvo treba povezovati s sorodnimi vedami, kar odraža tudi njen študijski kolaž – magisterij s področja duševnega zdravja, doktorat s področja sociologije, podoktorski študij seksologije. Predvsem pa je zavezana ideji, da je babištvo stroka, ki deluje z ženskami in v zagovorništvu njihovih pravic. Ohranja stik s stroko v praksi, tudi kot prostovoljka v pro bono ambulanti.