Nino Fijačko

  1. Nino Fijačko

asist.

Nino Fijačko

Nino Fijačko je zaposlen na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede kot višji strokovno raziskovalni asistent. Na Univerzi v Mariboru, Medicinski fakulteti opravlja doktorski študij Biomedicinske tehnologije. Njegovo raziskovalno področje je mešanica najnovejših pedagoških pristopov na različnih področjih zdravstva. V okviru svojega doktorske disertacije izvaja raziskave o tem, kako resna igre MOBICPR (https://mobicpr.si/) vpliva na raven učnih izidov in stresa pri izvajanju temeljnih postopkov oživljanja odrasle osebe. Je član Mednarodne zveze za oživljanje, kjer aktivno sodeluje v skupini za raziskovanje in izobraževanje. Njegovo raziskovalno področje temelji na sodobnih pristopih izobraževanja kot je vključevanje simulacij z različno stopnjo resničnosti, resnih iger z igrifikacijo in poglobljeno tehnologijo, kot je navidezna resničnost v visokošolski izobraževalni sistem. Trenutno je eden od vodji projekta »Inovativne učne tehnologije za zdravje ljudi in okolja«, kjer s sodelavci razvija INOTEH-ZDRAV360 platformo (https://inoteh-zdrav.eu/), ki bo učečim posredovala vsebino vezano na zdravje in okolje z uporabo očal za navidezno resničnost.”