image description Več informacij

Nagovor

Povabilo na 18. simpozij zdravstvene in babiške nege Slovenije

V velikem pričakovanju ponovnega snidenja v živo je nastajal tudi program letošnjega 18. Simpozija zdravstvene in babiške nege Slovenije z naslovom Prispevek zdravstvene nege in babištva k trajnostnemu razvoju družbe.

Kako pomemben segment skrbi za dobro vseh zemljanov sta v okviru zdravstvenega varstva prav zdravstvena nega in babištvo, je bilo vidno ravno zadnji dve leti pri spopadanju z epidemijo koronavirusne bolezni po vsem svetu. Tako medicinske sestre kot babice so bile in so še osnoven gradnik vseh aktivnosti v boju z virusno boleznijo, njeno zajezitvijo in blaženjem posledic. Ob vsem tem so medicinske sestre in babice izkazale veliko pripravljenost, solidarnost pa fleksibilnost in hiter način prilagajanja novim načinom dela in osvajanja novi znanj.

Prav zato smo želeli z letošnjim simpozijem poudariti pomembnost novih spoznanj in dognanj, ki bodo vplivala tudi na procese v zdravstvu tako na strani pacientov kot tudi izvajalcev zdravstvenih storitev in se pri tem osredotočala na trajnostno naravnanost. Bodisi da gre za prispevek posameznika ali pa celotne dejavnosti.

Zdravstveni strokovnjaki moramo prvi poleg trajnostnega zagovarjati tudi zeleni razvoj družbe, pri tem pa ne smemo zanemariti, kako velik onesnaževalec je zdravstvo. Prav tako pa se moramo vprašati, kako trajnostno zagotoviti tudi delovno silo ob sočasnem nadomeščanju le-te z vpeljavo robotov in telezdravstva.

Simpozij, ki bo odkrival nove dimenzije dojemanja prihodnosti in izražal čas sedanjosti, kliče tudi po druženju in izmenjavi mnenj v živo.

Veselimo se srečanja in vas prijazno vabimo k udeležbi.

Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze

6

Plenarni predavatelji

1

Dnevi dogodka

13

Predavanja

286

Udeleženci

18. simpozij zdravstvene in babiške nege Slovenije

Program

Veselimo se sodelovanja z vami in vas pričakujemo na Brdu.

Prenesi celoten program

petek

13. maj 2022

OTVORITEV SIMPOZIJA

NURSING AND MIDWIFERY - SHAPING OUR FUTURE

prof. Elizabeth Adams

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN TIME OF RECOVERY

dr. Konstantinos Petsios

PANDEMIJA ODPADKOV

izr. prof. dr. Dan Podjed

ODMOR

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI BOLNIŠNIČNEGA OKOLJA V POVEZAVI S SINDROMOM BOLNIH STAVB PRI ZDRAVSTVENIH DELAVCIH

doc. dr. Sedina Kalender – Smajlović, doc. dr. Andreja Kukec, doc. dr. Mateja Dovjak

TRAJNOSTNO DELO: MISIJA MOGOČE!

dr. Sonja Robnik

FRIDA, NEIZBEŽNA PRIHODNOST ALI IZJEMNA PRILOŽNOST? RAZVOJ ROBOTIZACIJE KOT ODZIV NA SPREMINJAJOČE SE ZDRAVSTVENE POTREBE

doc. dr. Izidor Mlakar

ODMOR

ROBOTIZACIJA IN TELEZADRAVSTVO V ZDRAVSTVENEM IN SOCIALNEM VARSTVU – DANES ZA JUTRI

ZLATI SPONZOR SE PREDSTAVI

»Prihodnost je že tukaj« Vloga zdravstvene nege v telemedicini

Ines Šegš Pušnik, Dominika Oroszy, dr. med.

Da ne bo uhajalo! – UriVita - prva slovenska mobilna aplikacija za vadbo mišic medeničnega dna

doc. dr. Darija Šćepanović

Zdravila, prosim! - predstavitev robota za transport zdravil v SB Slovenj Gradec

Jelena Čubra

SREBRNI SPONZOR SE PREDSTAVI; Ohranimo planet - napredne rešitve za zdravstvo in socialno varstvo

Renata Pevec, Biro Kebsi

VV projekt – »back to the live«

Viki Kotar, URI Soča

Daleč, a vseeno blizu - Teleedukacija in nosečnostna sladkorna bolezen

Sonja Mušič, Klinika Golnik

Pošiljanje podatkov o intervenciji v urgentni center, e - manchersterska triaža in telemedicina

asist. mag. Janez Kramar, UKC Ljubljana

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI SIMPOZIJA

Sponzorji 18. simpozija zdravstvene in babiške nege

Srebrni sponzor

Ostali sponzorji