Milena Kramar Zupan

  1. Milena Kramar Zupan

doc. dr.

Milena Kramar Zupan

Milena Kramar Zupan, doktorica ekonomskih znanosti in docentka za področja poslovnih ved in menedžmenta, direktorica SB Novo mesto. Je dolgoletna uspešna menedžerka, najprej v gospodarskem sektorju, zadnjih 15 let pa v zdravstvu; dva mandata je bila direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto, zdaj pa že dva mandata direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto. Je predavateljica s področja menedžmenta in organizacije, predsednica UO Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in predsednica Odbora bolnišnic. Je članica več Nadzornih svetov, Svetov javnih zavodov, različnih organov v lokalni skupnostih in znanstvenih združenjih. Aktivno sodeluje v domačih strokovnih in znanstvenih združenjih in je avtorica številnih domačih in tujih člankov s področja menedžmenta in vodenja. Okolje javnega zdravstva danes je bolj kompleksno in nestabilno kot kdaj koli in ustvarja zahteve po inovacijah, spremembah, uvajanju novih metod dela in vodenje nove generacije visoko usposobljenih zaposlenih z drugačnimi pričakovanji in vrednotami. Pobudnik za to naj bi bil strokoven in inovativen menedžment v zdravstvu, ki bi bil sposoben učinkovitega in uspešnega obvladovanja procesov dela in vodenja ljudi s strategijo medsebojnega sodelovanja. V zdravstveni negi ima menedžment pomembno vlogo in moč, saj vpliva na učinkovitost in uspehe v zdravstveni ustanovi, na zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih, omogoča pacientom kakovostno zdravstveno oskrbo in jim zagotavlja varno obravnavo. Vodenje zdravstvene nege ni le izkustvena naloga, temveč kompleksna funkcija, za katero je potrebno kontinuirano izobraževanje in usposabljanje.