dr. Sonja Robnik

  1. dr. Sonja Robnik

dr. Sonja Robnik

Sonja Robnik prihaja z Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Po izobrazbi je doktorica sociologije, ki se vso svojo delovno in znanstveno kariero ukvarja z različnimi vprašanji kakovosti delovnih okolij. Zlasti jo zanimajo psihosocialna tveganja, s katerimi se srečujemo na delovnih mestih. O teh temah piše, predava in jih preučuje. Trdno verjame, da je dobre odnose na delovnih mestih možno vzpostavljati in ohranjati – slednje mnogo lažje, kakor graditi na novo.

Sonja Robnik comes from Labour Relations and Labour Rights Directorate. She holds a PhD in sociology and has worked on various issues related to the quality of the work environment throughout her professional and academic career. She is particularly interested in the psychosocial risks we face in the workplace. He writes, lectures and studies them on this topic. She firmly believes that good relationships can be built and maintained in the workplace – the latter much easier than rebuilding them.