izr. prof. dr. Dan Podjed

  1. izr. prof. dr. Dan Podjed

izr. prof. dr. Dan Podjed

Dr. Dan Podjed je znanstveni sodelavec na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in višji svetovalec na Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani.

Leta 2013 je zasnoval dogodek Why the World Needs Anthropologists, ki ga je vodil do leta 2018. Ta je postal osrednje stičišče aplikativne antropologije v Evropi in tudi na svetovni ravni. Leta 2019 je izdal odmevno knjigo Videni, v kateri je pojasnil, zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo s pomočjo pametnih telefonov in drugih naprav. Leta 2020 je izšla njegova knjiga Antropologija med štirimi stenami, v kateri je širši javnosti pojasnil, kako je spoznaval družbo in sebe med pandemijo covid-19. V knjigi Why the World Needs Anthropologists (2021) je zbral prispevke vodilnih strokovnjakov, ki so predstavili pomen antropologije v sodobnem svetu. Leta 2022 je izdal zbornik Nevidno življenje odpadkov, ki je nastala na podlagi primerjalne antropološke raziskave o ravnanju z odpadki v Ljubljani, Zagrebu, Trstu, Gradcu, Oslu in Dubaju. Od leta 2020 raziskuje posledice izolacije in osamljenosti v samostojnem raziskovalnem projektu #stayathome.

Dan Podjed, PhD, is a Research Fellow at the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Associate Professor at the University of Ljubljana’s Faculty of Arts and Senior Research Advisor at the Institute for Innovation and Development of the University of Ljubljana.

He was the founder and from 2013 to 2018 the organiser of the international event Why the World Needs Anthropologists, which has become the main meeting point for applied anthropologists in Europe and beyond. In 2019, he published the acclaimed book Seen (Videni in Slovenian), in which he explained why we are increasingly observed and exposed with the help of smartphones and other devices. In 2020, his book Indoor Anthropology was published (Antropologija med štirimi stenami in Slovenian), in which he presented to the public how he came to know society and himself during the Covid-19 pandemic. In the book Why the World Needs Anthropologists (2021) he brought together the leading experts in the field to highlight the value of anthropology in today’s world. In 2022 he published an edited volume, entitled Invisible Life of Waste (Nevidno življenje odpadkov in Slovenian), which is based on a comparative anthropological study in Ljubljana, Zagreb, Graz, Trieste, Oslo, and Dubai. Since 2020, he has been researching the consequences of isolation and loneliness in an individual research project #stayathome.