Vesna Vuk Godina

  1. Vesna Vuk Godina

prof. dr.

Vesna Vuk Godina

Vesna Vuk Godina je priznana slovenska antropologinja, univerzitetna profesorica in publicistka. Je doktorica socioloških znanosti in predavateljica socialne in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Mariboru. Leta 2003 je kot Fulbrightova štipendistka raziskovala in poučevala na Havajski pacifiški univerzi v Združenih državah Amerike. Je tudi članica Mednarodne zveze za antropološko in etnološko znanost (IUAES), v okviru katere je leta 1995 ustanovila komisijo za teoretsko antropologijo (COTA), ki ji je veliko let tudi predsedovala. Je soustanoviteljica komisije za etične odnose (COER). V svojih kolumnah je znana po svoji neusmiljeni in včasih zelo kontroverzni kritiki Slovencev. Zaradi svoje strokovnosti in pronicljivosti je ena najbolj branih slovenskih družbenih kritičark. Njena bibliografija obsega več kot 1200 bibliografskih enot. Področja njenega zanimanja so zgodovina socialne, kulturne antropologije in antropoloških teorij, antropološka analiza socializacijskega in inkulturacijskega procesa ter antropologija postsocialističnih družb. V predavanju se bo dotaknila nekaterih ključnih problemov izobraževanja za zdravstvene poklice v Sloveniji. Izobraževanje za zdravstvene poklice v Sloveniji deli nekatere probleme in težave, ki so značilni za celotni slovenski izobraževalni sistem. Med njimi bo kot ključne izpostavila: prisotnost oziroma dominantnost birokratske logike; usmerjenost v storilnost oziroma storilnostno naravnanost; kvantitativno merjenje dosežkov izobraževanja, ki ne upošteva vsebinskih pokazateljev znanja, posebej ne kvalitete znanja; zapostavljanje znanja v primerjavi z učinkom; prisotnost značilnosti narcisistične socializacije; neupoštevanje družbenega konteksta izobraževanja in poklicev, za katere izobraževalne institucije izobražujejo.