prof. Elizabeth Adams

  1. prof. Elizabeth Adams

prof. Elizabeth Adams

Elizabeth Adams je predsednica Evropske federacije združenj medicinskih sester in zastopa tri milijone medicinskih sester po Evropi. Trenutno je vodja službe za politiko varnosti in zagovorništva pacientov pri Nacionalnem uradu za varnost pacientov na Ministrstvu za zdravje Severne Irske. Je članica upravnega odbora globalne kampanje Nursing Now.

Njeno mednarodno delovanje vključuje tudi članstvo v številnih mednarodnih skupinah, kot sta Koalicija za varovanje zdravja na vojnih območjih in Mednarodni center za migracije medicinskih sester. Poleg tega je izredna profesorica na Univerzi za tehnologijo Curtin, Zahodna Avstralija in University College Dublin, častna članica Fakultete za zdravstveno nego in babištvo Royal College of Surgeons Ireland.

Elizabeth Adams is currently the Patient Safety and Advocacy Policy Officer, National Patient Safety Office in the Department of Health. She has been recently appointed Adjunct Faculty, Dublin City University. She is President of the European Federation of Nurse Associations and represents 3 million nurses across Europe. She is a Board member of the global Campaign Nursing Now.

Her international representation includes membership of numerous global groups, including, for example, Safeguarding Health in Conflict Coalition and International Centre of Nurse Migration. In addition, she is Adjunct Associate Professor with Curtin University of Technology, Western Australia and University College Dublin, Honorary Fellow Faculty of Nursing and Midwifery Royal College of Surgeons Ireland.