Zoran Terglav

  1. Zoran Terglav

Zoran Terglav

Zoran Terglav je zaključil srednjo strojno in pomorsko šolo in je organizator dela. Večino življenja je delal samostojno v zasebnem sektorju. Leta 2007 je imel ileus divertiklov, zaradi česar so ga operirali. Zaradi komplikacij po operaciji, so mu morali narediti stomo. Pozneje so mu odkrili fibrozo po celem telesu. Izrazita je po poškodbah ali kakršnem koli operacijskem posegu. Leta 2008 se je včlanil v Invalidsko društvo ILCO Ljubljana, kjer je bil najprej član upravnega odbora društva, od leta 2011 pa je predsednik. Je tudi član upravnega odbora Zveze invalidskih društev ILCO Slovenija, nekaj let pa je bil tudi podpredsednik Zveze. V društvu dela prostovoljno. Njegove izjemne organizacijske in poslovne sposobnosti pa so kmalu obrodile sadove, saj se je v času njegovega delovanja v društvu posodobila in razširila mreža prostovoljcev oseb s stomo. Ti s svojimi neposrednimi izkušnjami svetujejo novo operiranim v bolnicah, na domu in na društvu. Z neumornim in predanim delom mu je uspelo, da imajo zdaj v društvu veliko več aktivnosti in raznolikih dogodkov za osebe s stomo, njihove partnerje, otroke in druge svojce. Okrepil je sodelovanje z uvozniki oz. proizvajalci pripomočkov za oskrbo in nego stome, ET sestrami, zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci. Aktivno sodeluje tudi z drugimi invalidskimi društvi in ILCO društvi po Evropi. Nenazadnje pa je s postavitvijo društvene strani www.ilco-si.org in izdajanjem revije ILCOpis vzpostavil tudi prostor za informiranje o življenju s stomo.